Thuis hospitalisatie, de toekomst.

Totale en gespecialiseerde verpleging, geen utopie !!

MaarÖÖ dit kan enkel met hoog opgeleide verpleegkundigen

 

 

 

Het is evident dat wondzorgadvies en thuisverpleging gebeurt in een geest van multidisciplinariteit. In samenspraak met artsen, collega's, specialisten moet men kunnen streven naar een kwalitatief hoogstaande zorg. Bij advies wordt er contact gemaakt met de behandelende arts om zo de behandeling verder op punt te stellen.

 

Wondzorgadvies Amenthu bvba, wil hier zijn steentje in bijdragen. Na verschillende opleidingen en een waaier van praktijkervaring zijn wij ervan overtuigd een meerwaarde te kunnen bieden bij de verzorging van allerlei wonden.

Advies kan echter enkel op afspraak.

 

Een voorschrift voor adviesverlening is gewenst. Tevens vragen wij ook de medewerking van de patiŽnten. Er kunnen geen wonderen worden verricht.

 

De onderliggende oorzaak achterhalen is van primordiaal belang binnen het domein van de wondzorg. Er wordt uitsluitend advies gegeven, dit is dus geen richtlijn.

Heel veel hangt dan ook af van de opvolging van de thuisverpleegkundigen. Communicatie is noodzakelijk.

Reeds verschillende artsen en verpleegkundigen en patiŽnten uit de regio weten deze extra service te waarderen.

 

Wetgeving terugbetaling wondverbanden

Er wordt steeds gewerkt tegen terugbetalingstarief voor alle ziekenfondsen

 

Groep Backaert Thuisverpleging regio Aalst, is ook reeds meer dan 25 jaar toegetreden tot de derdebetalersregeling, wat wil zeggen dat er tot op heden nog geen erelonen werden gevraagd. Wij factureren rechtstreeks aan de ziekenfondsen en vragen geen ereloon. Wij voorzien steeds in een permanentie van 24 u op 24 u. Permanentie is wel niet gelijk aan bij een patiŽnt blijven.

 

Alle verbanden die op de jaarlijkse aangepaste lijst komen van de actieve verbanden met terugbetaling

 

Binnen het domein van de thuisverpleging willen wij continu streven naar klantentevredenheid waarbij we onze zorgverlening maximaal afstemmen op de zorgbehoeften van de patiŽnt en zijn familie, rekening houdend met de beschikbare middelen en mogelijkheden.

 

Naast een praktijkervaring van meer dan 25 jaar is het voortdurend werken aan een kwaliteitsverbetering van onze zorgverlening een vanzelfsprekendheid geworden binnen ons team. Dit alles in een sfeer van collegialiteit en continu overleg.

 

Het volgen of het zelf geven van bijscholingen laat toe om onze kennis en vaardigheden te specialiseren zodat† we op uiteenlopende terreinen een kwalitatief team vormen. Hierbij vergeten wij zeker en vast niet de patiŽntenrechten.

 

Het is voor een arts niet mogelijk om alles zelf op te volgen.† Vroeger was ook wondzorg uitsluitend voorbehouden aan de artsen. Het KB van 18 juni uit 1990, maakt echter van wondzorg een verpleegkundige handeling. Vanaf dit moment kan een verpleegkundige dus volledig zelfstandig aan wondzorg doen.

 

Dit impliceert echter ook dat de verpleegkundige strafrechtelijk kan vervolgd worden indien deze niet de beste zorgen nastreeft. Een verpleegkundige moet dus weten wat zij/hij doet.

 

Diťgo

 

ENKEL OP AFSPRAAK: 0475/44.08.06.

Consultaties ook op:

Hammersweg 10 te 9420 Erpe

diego@wondzorgadvies.be

Thuis hospitalisatie

Gespecialiseerde thuisverpleging

Groep Backaert Regio Aalst

Wondzorgadvies - Diabeteseducatie - Amenthu bvba

 

1990 - 2020

Afbeeldingsresultaat voor 30 jaar

 

Sinds 1990 streven wij de hoogst mogelijke kwaliteit na in de thuiszorg